[Warszawa] Jeszcze jedno wydarzenie Tygodnia: pokaz filmów narracje migrantów 23.03, 16:30

FRS_logo

Po zakończeniu gry miejskiej, 23.03 o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa (ul. Marszałkowska 7) zapraszamy na jeszcze jedno wydarzenie Tygodnia Walki z Rasizmem: połączony z dyskusją pokaz filmów z serii “Narracje Migrantów”, przygotowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Seria filmowa „Narracje Migrantów” składa się z krótkich filmów, których narratorami i narratorkami są osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, doświadczenia życiowego osób wypowiadających się filmach.

Podczas sobotniego pokazu wieńczącego grę miejską pod hasłem „Zdobądź obywatelstwo wielokulturowej Warszawy!” pokażemy dwa filmy dotyczące kształtowania się tożsamości dziecka wychowywanego na styku dwóch kultur oraz funkcjonowania dzieci migranckich w polskiej szkole: „Fatima” oraz „Dlaczego jestem czekoladowy?”. Filmy te poruszą i obrazują kwestie ważne z perspektywy kształtowania się w Polsce społeczeństwa różnorodnego. Po pokazie zapraszamy do dyskusji, którą poprowadzi koordynatorka programów edukacyjnych i trenerka Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, Agnieszka Kozakoszczak.

Chęć uczestnictwa w pokazie prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@ffrs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opisami filmów:


Fatima (2012)

fatima

Film przedstawia opowieść 16-latki z Czeczenii, która uczy się w jednym z warszawskich gimnazjów. Dziewczynka opowiada o tym, jak postrzega siebie w środowisku szkolnym w Polsce, jakie są jej codzienne trudności, jak czuje się jako „uczennica cudzoziemska”.


Dlaczego jestem czekoladowy? (2010) 

czeko

Kasia jest artystką, emanuje życzliwością, charyzmą, uśmiechem. Wychowuje dwójkę dzieci, które mają mieszane pochodzenie: ich ojciec jest obywatelem Nigerii, a Kasia jest Polką. Dzieci jeszcze nie wiedzą, że ich wygląd może budzić zdziwienie w Polsce, a nawet dezaprobatę. W filmie Kasia opowiada o tym, jak stara się stworzyć najlepsze warunki do wychowania szczęśliwych i pewnych siebie dzieci, które mogą uznać cały światza swój dom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: