Category Archives: Wydarzenia w Poznaniu

Islam dla początkujących

ObrazekKiedy muzułmanie przybyli do Polski? Gdzie można spotkać ich w Poznaniu? Tworzą zamkniętą grupę czy, wręcz odwrotnie – współpracują z lokalną społecznością? Między innymi o tym opowie Youssef Chadid podczas poniedziałkowej prelekcji w Głośnej.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Youssef Chadid jest imamem w Muzułmańskim Centrum Kulturalno – Oświatowym, które od 2006 r. działa na Łazarzu. Centrum organizuje spotkania modlitewne i religijne oraz zajmuje się szeroko pojętą edukacją. Prowadzi lekcje muzealne, lekcje arabskiego dla Polaków czy lekcje polskiego dla obcokrajowców. Posiada również bogatą bibliotekę.

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum już w środę 27 marca, gdzie w ramach działań towarzyszących Festiwalu Kultur Polskich będzie można zwiedzić Centrum. Odbędą się również warsztaty kaligrafii arabskiej.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Więcej informacji o Muzułmańskim Centrum Kulturalno – Oswiatowym znajdziecie na ich stronie internetowej www.mcko.pl.

Osobom zainteresowanym tematem islamu w Europie polecamy dokument BBC, który w całości można obejrzeć tutaj.

Tagged , , ,

Accept Pluralism – badanie tolerancji w Europie

Accept Pluralism to projekt Komisji Europejskiej powołany w 2010 r. Jego celem jest ustalenie, jak zmieniał się poziom tolerancji społeczeństw europejskich w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz próba odpowiedzi na pytanie: “Co należy obecnie zrobić, aby Europa była bardziej tolerancyjna, zarówno jeśli chodzi o pochodzenie etniczne i kulturowe, jak i o religię?”.

Projekt łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną przedstawicieli organizacji pozarządowych i polityków z całej Europy. Jednym z jego efektów finalnych jest stworzenie “Raportu na temat tolerancji i zróżnicowania kulturowego w Europie” oraz “Podręcznika o koncepcjach tolerancji i różnorodności kulturowej w Europie”, który przeznaczony będzie dla uczniów szkół średnich i lokalnych polityków. Powstaje ponadto narzędzie, które umożliwi oszacowanie Wskaźników tolerancji wobec różnorodności kulturowej w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz “Akademicki podręcznik o tolerancji, pluralizmie i różnorodności kulturowej w Europie”.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, natomiast badania realizowane w jego ramach odbywają się w 14 krajach europejskich i w Turcji.

W Polsce projekt realizowany był przez Instytut Etnologii i Antropologii UAM. Przeprowadzono badania na temat Edukacji dzieci romskich w Polsce. Ich wyniki przedstawią Katarzyna Chlewińska (wykonawca projektu) oraz prof. Michał Buchowski.Obrazek

[Poznań] Dr Monika Bobako na Festiwalu Kultur Polskich

Jednym z gości Festiwalu będzie dr Monika Bobako z Pracownii Pytań Granicznych UAM.
W piątek 22 marca o godzinie 15.00 wygłosi prelekcję na temat: Antysemityzm i islamofobia: stare i nowe formy rasizmu w Europie; Celem wystąpienia będzie przedstawienie współczesnego zjawiska islamofobii w Europie oraz refleksja nad tym, na ile „strach przed islamem” i rożne przejawy postaw anty-muzułmańskich można zaklasyfikować jako rasizm.
W wystąpieniu omówione zostaną również podobieństwa i różnice między współczesną islamofobią i antysemityzmem, a także ich skomplikowane powiązania historyczne i polityczne.

Dr Bobako weźmie również udział w debacie Wielokulturowa Polska – szansa, niebezpieczeństwo czy utopia?, która odbędzie się tego samego dnia, także w CK Zamek
o godzinie 17.30.

________________________________________________

Dr Monika Bobako jest adiunktem w Międzywydziałowej Pracownii Pytań Granicznych UAM. Zajmuje ją różnorodność współczesnych europejskich postaw wobec mniejszości muzułmańskich i wobec islamu w ogóle. W swoich badaniach pokazuje jak odmienne są rozmaite postawy antyislamskie. Wyróżnia m.in. podejście konserwatywne podkreślające konieczność zachowania “czystości “Europy oraz podejście wynikające z oświeceniowych idei postępu. Jest autorką książki Demo­kra­cja wobec róż­nicy. Mul­ti­kul­tu­ra­lizm i femi­nizm w per­spek­ty­wie poli­tyki uzna­nia.

Tagged , ,