Category Archives: Działania towarzyszące

Islam dla początkujących

ObrazekKiedy muzułmanie przybyli do Polski? Gdzie można spotkać ich w Poznaniu? Tworzą zamkniętą grupę czy, wręcz odwrotnie – współpracują z lokalną społecznością? Między innymi o tym opowie Youssef Chadid podczas poniedziałkowej prelekcji w Głośnej.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Youssef Chadid jest imamem w Muzułmańskim Centrum Kulturalno – Oświatowym, które od 2006 r. działa na Łazarzu. Centrum organizuje spotkania modlitewne i religijne oraz zajmuje się szeroko pojętą edukacją. Prowadzi lekcje muzealne, lekcje arabskiego dla Polaków czy lekcje polskiego dla obcokrajowców. Posiada również bogatą bibliotekę.

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum już w środę 27 marca, gdzie w ramach działań towarzyszących Festiwalu Kultur Polskich będzie można zwiedzić Centrum. Odbędą się również warsztaty kaligrafii arabskiej.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Więcej informacji o Muzułmańskim Centrum Kulturalno – Oswiatowym znajdziecie na ich stronie internetowej www.mcko.pl.

Osobom zainteresowanym tematem islamu w Europie polecamy dokument BBC, który w całości można obejrzeć tutaj.

Tagged , , ,

Accept Pluralism – badanie tolerancji w Europie

Accept Pluralism to projekt Komisji Europejskiej powołany w 2010 r. Jego celem jest ustalenie, jak zmieniał się poziom tolerancji społeczeństw europejskich w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz próba odpowiedzi na pytanie: “Co należy obecnie zrobić, aby Europa była bardziej tolerancyjna, zarówno jeśli chodzi o pochodzenie etniczne i kulturowe, jak i o religię?”.

Projekt łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną przedstawicieli organizacji pozarządowych i polityków z całej Europy. Jednym z jego efektów finalnych jest stworzenie “Raportu na temat tolerancji i zróżnicowania kulturowego w Europie” oraz “Podręcznika o koncepcjach tolerancji i różnorodności kulturowej w Europie”, który przeznaczony będzie dla uczniów szkół średnich i lokalnych polityków. Powstaje ponadto narzędzie, które umożliwi oszacowanie Wskaźników tolerancji wobec różnorodności kulturowej w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz “Akademicki podręcznik o tolerancji, pluralizmie i różnorodności kulturowej w Europie”.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, natomiast badania realizowane w jego ramach odbywają się w 14 krajach europejskich i w Turcji.

W Polsce projekt realizowany był przez Instytut Etnologii i Antropologii UAM. Przeprowadzono badania na temat Edukacji dzieci romskich w Polsce. Ich wyniki przedstawią Katarzyna Chlewińska (wykonawca projektu) oraz prof. Michał Buchowski.Obrazek