[Warszawa] Jeszcze jedno wydarzenie Tygodnia: pokaz filmów narracje migrantów 23.03, 16:30

FRS_logo

Po zakończeniu gry miejskiej, 23.03 o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa (ul. Marszałkowska 7) zapraszamy na jeszcze jedno wydarzenie Tygodnia Walki z Rasizmem: połączony z dyskusją pokaz filmów z serii “Narracje Migrantów”, przygotowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Seria filmowa „Narracje Migrantów” składa się z krótkich filmów, których narratorami i narratorkami są osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, doświadczenia życiowego osób wypowiadających się filmach.

Podczas sobotniego pokazu wieńczącego grę miejską pod hasłem „Zdobądź obywatelstwo wielokulturowej Warszawy!” pokażemy dwa filmy dotyczące kształtowania się tożsamości dziecka wychowywanego na styku dwóch kultur oraz funkcjonowania dzieci migranckich w polskiej szkole: „Fatima” oraz „Dlaczego jestem czekoladowy?”. Filmy te poruszą i obrazują kwestie ważne z perspektywy kształtowania się w Polsce społeczeństwa różnorodnego. Po pokazie zapraszamy do dyskusji, którą poprowadzi koordynatorka programów edukacyjnych i trenerka Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, Agnieszka Kozakoszczak.

Chęć uczestnictwa w pokazie prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@ffrs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opisami filmów:


Fatima (2012)

fatima

Film przedstawia opowieść 16-latki z Czeczenii, która uczy się w jednym z warszawskich gimnazjów. Dziewczynka opowiada o tym, jak postrzega siebie w środowisku szkolnym w Polsce, jakie są jej codzienne trudności, jak czuje się jako „uczennica cudzoziemska”.


Dlaczego jestem czekoladowy? (2010) 

czeko

Kasia jest artystką, emanuje życzliwością, charyzmą, uśmiechem. Wychowuje dwójkę dzieci, które mają mieszane pochodzenie: ich ojciec jest obywatelem Nigerii, a Kasia jest Polką. Dzieci jeszcze nie wiedzą, że ich wygląd może budzić zdziwienie w Polsce, a nawet dezaprobatę. W filmie Kasia opowiada o tym, jak stara się stworzyć najlepsze warunki do wychowania szczęśliwych i pewnych siebie dzieci, które mogą uznać cały światza swój dom.

Accept Pluralism – badanie tolerancji w Europie

Accept Pluralism to projekt Komisji Europejskiej powołany w 2010 r. Jego celem jest ustalenie, jak zmieniał się poziom tolerancji społeczeństw europejskich w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz próba odpowiedzi na pytanie: “Co należy obecnie zrobić, aby Europa była bardziej tolerancyjna, zarówno jeśli chodzi o pochodzenie etniczne i kulturowe, jak i o religię?”.

Projekt łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną przedstawicieli organizacji pozarządowych i polityków z całej Europy. Jednym z jego efektów finalnych jest stworzenie “Raportu na temat tolerancji i zróżnicowania kulturowego w Europie” oraz “Podręcznika o koncepcjach tolerancji i różnorodności kulturowej w Europie”, który przeznaczony będzie dla uczniów szkół średnich i lokalnych polityków. Powstaje ponadto narzędzie, które umożliwi oszacowanie Wskaźników tolerancji wobec różnorodności kulturowej w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz “Akademicki podręcznik o tolerancji, pluralizmie i różnorodności kulturowej w Europie”.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, natomiast badania realizowane w jego ramach odbywają się w 14 krajach europejskich i w Turcji.

W Polsce projekt realizowany był przez Instytut Etnologii i Antropologii UAM. Przeprowadzono badania na temat Edukacji dzieci romskich w Polsce. Ich wyniki przedstawią Katarzyna Chlewińska (wykonawca projektu) oraz prof. Michał Buchowski.Obrazek

[Poznań] Dr Monika Bobako na Festiwalu Kultur Polskich

Jednym z gości Festiwalu będzie dr Monika Bobako z Pracownii Pytań Granicznych UAM.
W piątek 22 marca o godzinie 15.00 wygłosi prelekcję na temat: Antysemityzm i islamofobia: stare i nowe formy rasizmu w Europie; Celem wystąpienia będzie przedstawienie współczesnego zjawiska islamofobii w Europie oraz refleksja nad tym, na ile „strach przed islamem” i rożne przejawy postaw anty-muzułmańskich można zaklasyfikować jako rasizm.
W wystąpieniu omówione zostaną również podobieństwa i różnice między współczesną islamofobią i antysemityzmem, a także ich skomplikowane powiązania historyczne i polityczne.

Dr Bobako weźmie również udział w debacie Wielokulturowa Polska – szansa, niebezpieczeństwo czy utopia?, która odbędzie się tego samego dnia, także w CK Zamek
o godzinie 17.30.

________________________________________________

Dr Monika Bobako jest adiunktem w Międzywydziałowej Pracownii Pytań Granicznych UAM. Zajmuje ją różnorodność współczesnych europejskich postaw wobec mniejszości muzułmańskich i wobec islamu w ogóle. W swoich badaniach pokazuje jak odmienne są rozmaite postawy antyislamskie. Wyróżnia m.in. podejście konserwatywne podkreślające konieczność zachowania “czystości “Europy oraz podejście wynikające z oświeceniowych idei postępu. Jest autorką książki Demo­kra­cja wobec róż­nicy. Mul­ti­kul­tu­ra­lizm i femi­nizm w per­spek­ty­wie poli­tyki uzna­nia.

Tagged , ,

[Warszawa] Można już zgłaszać się do gry miejskiej! Nagrody od Czarnego czekają!

Jest już dostępny formularz zgłoszeniowy dla drużyn, które chcą wziąć udział w grze “Zdobądź obywatelstwo Wielokulturowej Warszawy”! Znajdziecie go TUTAJ

Jeśli macie już 5-osobowy zespół, nie zwlekajcie! Ilość miejsc dla drużyn jest ograniczona.

Na zachętę zdradzimy, że Wydawnictwo Czarne już przekazało nam nagrody dla zwycięzców gry: 5 toreb pełnych upominków. Zgadniecie, co jest w środku?

101_2025

Debata “Razem, obok, przeciw sobie: jaka przyszłość dla wielokulturowej Warszawy”

Warszawa zyskuje nowy, bardziej wielokulturowy charakter. Przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców a w raz z nimi ich tradycje i sposoby na życie. Jak pisze Richard Florida, to w kosmopolitycznych, otwartych metropoliach rodzą się współcześnie nowe idee i nowe technologie. Czy będziemy umieli skorzystać z szansy na rozwój jaką stwarza ta wielokulturowość? Jaki mamy stosunek do „innych”? Czy są oni dla nas źródłem inspiracji, czy zagrożenia? O tym i o stosunku Polaków do cudzoziemców, o ich problemach i o wsparciu jakie otrzymują w Warszawie będziemy rozmawiać podczas debaty pt. „Razem, obok, przeciw sobie – jaka przyszłość dla wielokulturowej Warszawy?”, która odbędzie się 21 marca o godz. 18 w siedzibie Krytyki Politycznej w Warszawie przy ul. Foksal 16 (II piętro).

Podczas debaty naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wspólnie z mieszkańcami stolicy przyjrzą się postawom Polaków wobec przyjezdnych, jak i realiom, w jakich żyją obcokrajowcy w Warszawie. Zaproszeni eksperci będą dyskutować o stosunku Polaków do cudzoziemców oraz o barierach i wsparciu jakie obcokrajowcy otrzymują przyjeżdżając do naszego kraju Eksperci zostali dobrani tak, by poruszyć temat  z możliwie wielu perspektyw.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział m.in.: dr Sławomir Łodziński – socjolog specjalizujący się w socjologii etniczności i Doradca Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Katarzyna Wencel prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, która na co dzień pomaga cudzoziemcom w przezwyciężaniu trudności związanych z ich pobytem w Polsce, Pan Abdulcadir Gabeire Farah z Fundacji dla Somalii, która udziela wsparcia nowoprzybyłym obcokrajowcom w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, Pani Magdalena Wojno z Urzędu Miasta st. Warszawy, członkini Komisji Dialogu Społecznego, oraz dr Katarzyna Waszczyńska – antropolożka badająca społeczności lokalnej i zajmująca się problematyką mniejszości narodowych.

Debatę poprowadzi Jan Wróbel, publicysta dziennikarz radiowy, historyk i nauczyciel.

Serdecznie zapraszamy!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Tagged ,

Żywa biblioteka

Obrazek
Fot. Carla Feijen

Jednym z wydarzeniem naszego Festiwalu będzie Żywa Biblioteka (Poznań – Klubokawiarnia Głośna 23 marca, Warszawa – Klub Surma na Ochocie 22 marca i Klubokawiarnia Grawitacja 24 marca)

„Żyd”, „Cyganka”, „Muzułmanka”, „Ukrainiec” to tylko niektóre z tytułów naszych książek. Te tytuły to zarazem etykietki, za pośrednictwem których odnosimy się do całych grup społecznych. Etykietka niesie ze sobą konkretne skojarzenia, uproszczone i jednostronne wyobrażenia, czyli tak zwane stereotypy. Na co dzień bardzo często odnosimy się do otaczającego nas świata i ludzi za pośrednictwem stereotypowych wyobrażeń, często nieświadomie. Stereotypy mogą być negatywne i wówczas pociągają za sobą uprzedzenia i dyskryminację.

„Żywa biblioteka” jest okazją, by skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Tutaj książkami nie są opasłe tomy, ale ludzie i ich historie. Być może mijasz ich czasem na ulicy, spotykasz w tramwaju czy w sklepie. Mimo że na co dzień żyjemy obok siebie, przecież tak mało o sobie wiemy. Tutaj możemy zatrzymać się na chwilę i zwyczajnie porozmawiać. Możesz „wypożyczyć” dowolną książkę i zapytać o to, co Cię nurtuje, poznać inny punkt widzenia, poszerzyć swoje granice, a być może dowiedzieć się czegoś więcej o swoich uprzedzeniach.


Trochę historii

Pierwsza Żywa Biblioteka odbyła się w 2000 roku w Danii podczas Roskilde – największego festiwalu muzycznego w Europie. Młodzi aktywiści ze stowarzyszenia “Stop przemocy” postanowili w ten sposób promować tolerancję i różnorodność. Podczas żywej biblioteki można “wypożyczyć” osobę (zwykle z grup postrzeganych w sposób stereotypowy) i porozmawiać z nią na dowolny temat. To innowatorskie podejście do edukacji okazało się być strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Zamiast suchego wykładu w żywej bibliotece spotykamy osobę z krwi i kości. Poznajemy człowieka, nie ideę.

Zapraszamy na Festiwal Kultur Polskich

Stowarzyszenie „Jeden Świat” od wielu lat organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Walki z Rasizmem. Pragniemy, by tym razem wydarzenia te stały się okazją do rozważań dotyczących międzykulturowości i wielokulturowości. W dniach 21-27 marca zapraszamy do Poznania i Warszawy na “Festiwal Kultur Polskich”.

Tematyka relacji międzykulturowych oraz polityka państw europejskich w tym zakresie budzi obecnie ogromne zainteresowanie, a także liczne kontrowersje. Niestety często stereotypy i lęk przed nieznanym z jednej strony, a poprawność polityczna z drugiej zastępują rzeczową debatę na ten temat. Chcielibyśmy umożliwić uczestnikom organizowanych przez nas wydarzeń bardziej dogłębne zapoznanie się z tym tematem.

Szczegółowy plan wydarzeń dla każdego z miast znajdziecie odpowiednio w zakładkach: Wydarzenia w Poznaniu i Wydarzenia w Warszawie.