Tag Archives: prelekcje

[Poznań] Dr Monika Bobako na Festiwalu Kultur Polskich

Jednym z gości Festiwalu będzie dr Monika Bobako z Pracownii Pytań Granicznych UAM.
W piątek 22 marca o godzinie 15.00 wygłosi prelekcję na temat: Antysemityzm i islamofobia: stare i nowe formy rasizmu w Europie; Celem wystąpienia będzie przedstawienie współczesnego zjawiska islamofobii w Europie oraz refleksja nad tym, na ile „strach przed islamem” i rożne przejawy postaw anty-muzułmańskich można zaklasyfikować jako rasizm.
W wystąpieniu omówione zostaną również podobieństwa i różnice między współczesną islamofobią i antysemityzmem, a także ich skomplikowane powiązania historyczne i polityczne.

Dr Bobako weźmie również udział w debacie Wielokulturowa Polska – szansa, niebezpieczeństwo czy utopia?, która odbędzie się tego samego dnia, także w CK Zamek
o godzinie 17.30.

________________________________________________

Dr Monika Bobako jest adiunktem w Międzywydziałowej Pracownii Pytań Granicznych UAM. Zajmuje ją różnorodność współczesnych europejskich postaw wobec mniejszości muzułmańskich i wobec islamu w ogóle. W swoich badaniach pokazuje jak odmienne są rozmaite postawy antyislamskie. Wyróżnia m.in. podejście konserwatywne podkreślające konieczność zachowania “czystości “Europy oraz podejście wynikające z oświeceniowych idei postępu. Jest autorką książki Demo­kra­cja wobec róż­nicy. Mul­ti­kul­tu­ra­lizm i femi­nizm w per­spek­ty­wie poli­tyki uzna­nia.

Tagged , ,