Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka w Warszawie

Lokalna grupa wolontariuszy związanych ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” organizuje Żywą
Bibliotekę w ramach Tygodnia Walki z Rasizmem. Zespół Bibliotekarzy i Żywych Książek zbierze
się dwukrotnie – po raz pierwszy 22 marca od godz. 18:00 w Klubie Osiedlowym „Surma” przy
ul. Białobrzeskiej 17 oraz 24 marca od godz. 15:00 w Klubie Grawitacja przy ul. Browarnej 6. W
naszym Katalogu Książek znajdować się będą przedstawiciele mniejszości narodowych i cudzoziemcy
mieszkający w Warszawie.

Czytelnicy, przy filiżance kawy lub herbaty, będą mieli okazję zapoznać się z Książkami pochodzącymi
m.in. z Wietnamu, Białorusi, Izraela, Japonii, Iranu czy Ukrainy. Swoją historią podzielą się również
Somalijczyk, Włoch, Irakijczyk oraz obywatel Togo.

Po co?

Żywa Biblioteka stwarza możliwość na przybliżenie innych kultur poprzez bezpośrednie spotkanie
i rozmowę z przedstawicielami różnych narodowości oraz mniejszości kulturowych w Polsce. Takie
spotkanie pozwala na skonfrontowanie się ze swoimi stereotypami i zweryfikowanie wielu, często
krzywdzących i fałszywych przekonań. W dalszej zaś perspektywie – daje nadzieję na polepszenie
sytuacji migrantów oraz przełamanie barier w kontaktach z ludźmi o różnorodnym pochodzeniu i
doświadczeniu.

Zorganizowanie tego wielokulturowego i międzynarodowego spotkania wydaje nam się doskonałym
sposobem, aby promować Tydzień Walki z Rasizmem jako czas refleksji nad wielokulturowością oraz
wsparcia międzyludzkiego dialogu ponad podziałami.

Jak to działa?

Idea projektu jest prosta i przypomina funkcjonowanie zwykłej biblioteki – podczas wydarzenia
zarejestrowanym Czytelnikom z kartą biblioteczną udostępnia się Katalog z tytułami i krótkimi
opisami Książek, które można wypożyczyć na określony czas (nie więcej niż 20 minut). Obecni są
także Bibliotekarze – organizatorzy, którzy pomagają w wyborze tytułu Książki, wyjaśniają zasady
funkcjonowania Biblioteki oraz czuwają nad pomyślnym przebiegiem wydarzenia. Żywa Biblioteka
różni się od zwykłej tym, że Książkami są ludzie – osoby ze środowisk i grup, które naznaczone są
stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją lub wykluczeniem. Natomiast treścią tych
Książek są historie ich życia. Każdy zainteresowany może te historie „przeczytać”, podyskutować o
nich i zastanowić się nad swoimi wyobrażeniami i postawami względem grupy, którą dana Książka
reprezentuje.

Dla kogo?

Księgozbiór Żywej Biblioteki jest ogólnodostępny i może z niego skorzystać każdy – bez względu na
wiek, wykształcenie czy zainteresowania. Do udziału w Żywej Bibliotece zapraszamy wszystkich,
którzy chcą poznać ciekawych ludzi, porozmawiać o ich życiu, przełamać obiegowe opinie i swoje
stereotypy. Wszystkich, którzy chcą się przekonać, że nie warto oceniać książek po okładce.

Skąd ten pomysł?

Żywa Biblioteka jest autorskim pomysłem grupy duńskich studentów, członków organizacji „Stop
Przemocy”. Idea narodziła się w 2000 roku po brutalnej napaści na ich przyjaciela. Wydarzenie to
było bodźcem do podjęcia inicjatywy mającej w założeniu zwiększać świadomość młodych ludzi
i ich tolerancję w stosunku do inności. Pierwsza Żywa Biblioteka odbyła się na duńskim festiwalu
muzycznym, odpowiedniku polskiego Opener’a – Roskilde. Dzisiaj organizacja może się pochwalić

ponad trzydziestoma tysiącami fanów w czterdziestu pięciu krajach świata.

Więcej informacji na temat idei Żywej Biblioteki można znaleźć na stronach internetowych
skupiających jej organizatorów i promotorów:

W języku polskim: http://www.zywabiblioteka.org.pl/

W języku angielskim: http://humanlibrary.org/

Dołącz do wydarzeń na Facebooku!

W klubokawiarni Grawitacja.

W klubie Surma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: